AFFION CROCKETT TIGER WOODS CALL SPOOF!

December 5, 2009

AFFION CROCKETT "RUN THIS TOWN" (SPOOF VIDEO)!

September 21, 2009

AFFION CROCKETT “RUN THIS TOWN” (SPOOF VIDEO)!

September 21, 2009

AFFION CROCKETT’S KANYE WEST/JAY-Z PARODY! (LMFAO!)

September 16, 2009

AFFION CROCKETT'S KANYE WEST/JAY-Z PARODY! (LMFAO!)

September 16, 2009